музика Ігоря Гайденка
Ihor Haidenko music

e-mail

tel.

інфо

аудіо та відео

ноти

наукові праціinfo

audio and video

scores

Статті

Articles

Гайденко І. Музика та графіка / І. Гайденко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХХПІ, 2000. – №2 – 3. – С. 76 – 81.

Гайденко І. Особливості створення музичного твору за допомогою сучасних комп’ютерних технологій / І. Гайденко // Науковий вісник НМАУ ім.   П.   І.   Чайковського. Вип. 21. Музичний твір як творчий процесс. – Київ: КДВМУ ім. Р. М. Глієра, 2002. – С. 113 – 121.

Гайденко І. Створення музики за допомогою комп’ютера / І. Гайденко // ХДІМ ім.   І .  П .  Котляревського . Проблеми взаємодії мистецтва , педагогіки та теорії і практики освіти : Зб . наук . праць . Вип. 6. – Харків: Каравела, 2001. – С. 37 – 42.

Гайденко І. Роль музичних комп'ютерних технологій у сучасній композиторській практиці. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства / І. Гайденко. – Харків, 2005. – 19 с.

Гайденко И. Роль музыкальных компьютерных технологий в современной композиторской практике. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / И. Гайденко. – Харьков, 2005. – 187 с. (на правах рукописи)

Гайденко І. Від музичної імпровізації до формування творчих установок / І. Гайденко // Шляхи до мистецтва. Сторінки історії мистецького напряму: матеріали конференції. – Харків: Харківський ліцей мистецтв №133, 2006. – С. 13-17.

Гайденко І. Про поняття «композиторські техніки» / І. Гайденко // ХДУМ ім. І. П. Котляревського. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: Зб. наук. праць. Вип. 17. – Харків: Основа, 2006. – С. 232 – 240.

Гайденко І. Сучасні музично-конструктивні ідеї в навчальному курсі композиції / І. Гайденко // Харківська державна академія культури. Культура України : Зб. Наукових праць. Вип. 19. – Харків: ХДАК, 2007. – С. 140 – 146.

Гайденко И. Компьютерное моделирование композиторского процесса / І. Гайденко // ХДУМ ім. І. П. Котляревського. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: Зб. наук. праць. Вип. 21. – Харків: Кортес, 2008. – С. 255 – 263.

Гайденко И. Компьютерные технологии IRCAM и новые креативные музыкальные возможности/ І. Гайденко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХДАДМ, 2008, №1–3 – С.7-9.

Гайденко І. Застосування комп’ютерних методів при інструментуванні та аранжуванні музичних творів / І. Гайденко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Зб. наук. праць. Вип.7. – Харків: ХДАДМ, 2008. – С. 46-51.

Гайденко И. Новая система музыкальной криптографии, или как была написана фуга “ LSH” / І.Гайденко // Когнітивне музикознавство: Зб. наук. статей (на честь 55-річчя Л.В.Шаповалової). Вип. 29. ХДУМ ім. І. П. Котляревського. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. – Харків: тов."С.А.М", 2010. – С. 414 – 424.

Гайденко І. Практика використання числової послідовності Леонардо Пізанського у творі Fibonacciphonia для оркестру/ І. Гайденко // Харківська державна академія культури. Культура України : Зб. Наукових праць. Вип. 56. – Харків: ХДАК, 2017. – С. 244 – 253.

Гайденко І. Досвід оркестрування в програмному комплексі Steinberg Dorico (Orchestration practice in Steinberg Dorico software program)/ І. Гайденко // Харківська державна академія культури. Культура України : Зб. Наукових праць. Вип. 61. – Харків: ХДАК, 2018. – С. 16 – 25.

 І. А. Гайденко (I. A. Haidenko. Досвід створення віртуального багатотембрового інструмента в семплері Steinberg Halion (The experience of creating a virtual multi-timbre instruments in the Steinberg Halion sampler)/ І. А. Гайденко// Культорологія та соціальні комунікації : інноваційні стратегії розвитку. Матеріали міжнародної наукової конференції (22-23 листопада 2018 року). – Харків: ХДАК, 2018. – С. 255 – 257.

Ноти

Scores

Ігор Гайденко. «Старий млинок», інструментальна п’єса для бандури. Юний бандурист. Зб. сучасних творів. Методичне видання. – Харків: ГЛАС, 2003. – С.40-43.

Ігор Гайденко. «Ой, ти пташко» (на текст Гр.Сковороди), п’єса для голосу та бандури. Юний бандурист. Зб. сучасних творів. Методичне видання. Вип. 2. – Харків: ГЛАС, 2005. – С.4-8.

Ігор Гайденко. «Марійка», інструментальна п’єса для бандури. Юний бандурист. Зб. сучасних творів. Методичне видання. Вип. 2. – Харків: ГЛАС, 2005. – С.37-38.

Ігор Гайденко. «Танок», інструментальна п’єса для бандури. Юний бандурист. Зб. сучасних творів. Методичне видання. Вип. 2. – Харків: ГЛАС, 2005. – С.38-39.

Ігор Гайденко. «Сонячне коло», концерт для цимбалів з оркестром // Мельничук С.Ф. Концертні твори для цимбалів. – Рівне: Зеніт, 2007 р. – с.40-67.

Ігор Гайденко. «Дзиґаря» // Юний бандурист. Зб. сучасних творів. Вип.3. Упорядник – Л. Мандзюк – Харків: Стиль, 2007 – с. 63.

Ігор Гайденко. «Ковалі» // Юний бандурист. Зб. сучасних творів. Вип.9. Упорядник – Л. Мандзюк – Харків: Стиль, 2019 – с. 30-31.


© Ihor Haidenko last updated  25.04.2019